unia.jpg

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach iniciatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020


.

NUMER KONTA DO PRZELEWU ZA ZAKUPIONE PRODUKTY PRZY FORMIE PŁATNOŚCI - PŁATNOŚĆ PRZELEWEM

Xori Sylwia Osmolak
ul. Budy Kozickie 5
09-500 Gostynin

15 1090 2590 0000 0001 3601 0508   Bank Santander S.A.